Who are you, really? The puzzle of personality-vocabulary quizz

Բարև։ Ինչպես գիտես, TED ելույթներ լսելը անգլերենի բառապաշարը ու լսելու հմտությունները զարգացնելու լավագույն միջոցներից է։ Այստեղ կտեղադրեմ “Who are you really? The puzzle of personality” ելույթը, որտեղ Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսոր Բրայն Լիթլը պատմում է մարդու խառնվածքի տեսակների մասին։ Ելույթը բացի օգտակար լինելուց, նաև շատ զվարճալի է ու հարուստ բառապաշար ունի, որից ես երկու մասով առանձնացրել եմ B2/C1 մակարդակին համապատասխանող բառեր։

Բայց նախ quizz եմ պատրաստել, տես, թե բառերից քանիսը գիտես ու կիսվիր արդյունքովդ։

Ահա ելույթը։ Չմոռանաս հետո պատմել ինտրովերտ ես, թե էքստրովերտ։

inherent-հատուկ, բնորոշ
align-դասավորել, շարել
distribute-բաժանել, տարածել, դասավորել
implication-ենթադրություն
audacious-քաջ, համարձակ
persevering-համառ, իր ուզածին հասնող
conducive-նպաստող, օժանդակող
stimulation-խթանում, դրդում
misconstrued-սխալ մեկնաբանված

internal-ներքին
conjugal-ամուսնական
contingent-խումբ
assertive-հաստատակամ
lunge-հարված
allude-վկայակոչել, հղել
heedful-ուշադիր, հոգատար
arduous-դժվար, լարված
protracted-երկարատև, տևական

Comments(0)

Leave a Comment