Author: admin

Home / Author Archive

5 խորհուրդ քննության ժամանակ հաշվիչ օգտագործելու համար

Բարև։ Այս հոդվածի առաջին մասում ներկայացրի SAT քննության ժամանակ հաշվիչների վերաբերյալ կանոնները, իսկ այսօր քննությանը պատրաստվող ուսանողների հետ մի քանի խորհրդով կկիսվեմ։ Եթե հետաքրքրված ես մաթեմատիկայի դասընթացներով, միացիր SAT/GRE Learners

Ի՞նչ հաշվիչ ընտրել քննության գնալիս

Բարև։ Բոլորին պարզ է, որ մաթեմատիկայի ցանկացած դասընթացի ժամանակ կարելի է օգտագործել հաշվիչ։ Դա ոչ միայն հարմար է բազմաթիվ պատճառներով, այլև` հաճախ անխուսափելի։ Այսօր կխոսենք SAT քննության ժամանակ հաշվիչների վերաբերյալ

Խմբային և անհատական դասեր. Մաս 2՝ Դասընթաց vs դասախոսություն

Նախորդ հոդվածում քննարկեցինք խմբային և անհատական դասերի առանձնահատկությունները։ Այսօր կխոսենք դասընթաց անցկացնելու և դասախոսություն կարդալու տարբերությունների և ուսանողների ուշադրության մասին։ Բայց մինչ առաջ անցնելը, չմոռանաք միանալ մեր ֆեյսբուքի խմբին՝ SAT/GRE

Խմբային և անհատական դասեր. ինչպե՞ս կատարել ճիշտ ընտրություն

Բարև։ Երբևէ որոնե՞լ եք որևէ մասնավոր դասընթաց։ Նկատե՞լ եք, որ դրանք տարբեր են ոչ միայն գներով, այլև կազմակերպման բնույթով։ Իսկ կցանկանայի՞ք մասնակցել մի դասընթացի, որի մեկ դասը տևում է 3.5

LMS Release 5.6.1

  27.04.2020   admin   LMS Releases   No comments

# April 11 – 26 / 2020 We have finalised UI framework upgrade! Tasks Upgrade ant design to 4.0.0 Default to Select Student in group add student Rename /virtual-classroom section

Major Upgrade // Release 5.6.0

  13.04.2020   admin   LMS Releases   No comments

TLDR; Happy to announce that we have upgraded our frontend to newer version of the underlaying framework which will speed up Tutor Platform‘s Management Interface. Affected This is going to

Running a startup event? Pretty popular these days

  12.08.2019   admin   Germany, LMS, LP-Corporate   No comments

How is startup event different from any other? There are investors wondering in for great minds! Your goal as event organiser is to help those meet. How you could do

Manage Conferences Trainings Gatherings

Facebook, google forms, google sheets and emails. How would one alternatively organise events? The usual flow of conference or training organisation announce register organise communicate your agenda let attendees represent

How to Setup Stripe

  26.07.2019   admin   Uncategorized   No comments

To get Stripe working with your account you will need to: Setup strip account Create API Key here Insert API Key in Apps sections. For more details please follow official

Enhanced content. Adjustable notifications. Edu 4.1.0/4.2.0

Last week was productive and we managed to do quite a lot. Here is what we did. We improved the training logic and made the app function in a better