Armenia

Home / Armenia

Ձեր դասընթացին չե՞ն գրանցվում։ Համոզվեք, որ արել եք այս ամենը

11.11.20Կատարեք այս բոլոր քայլերը և Ձեռք բերեք նոր ուսանողներՁեր (ուսումնական կենտրոնի) էջում Ավելացրեք ետնանկար՝ ետնանկարը չպետք է պարունակի շատ ինֆորմացիա, ցանկալի է, որ լինի ֆոնային նկար, ինչպիսին կարող ենք տեսնել

Hiring Node. js/React js. Developer

Here at Tutor Platform we believe that all big changes start when we share our best desires and motivation to create, develop and maintain something truly valuable. Now we have

Why us

If you provide...a course, training, coaching, event. Put your career at professional level. Create a school, add your offerings, sell them. Unlike other course marketplaces, tutor.berlin is backed up with

Hiring technical and content writer

Are you fascinated with technologies and all opportunities they open up? Are you secretly rejoicing the disruption COVID19 caused to education? Are you eager to fix them and create the

Hiring head of marketing

Tutor Platform is the leading edtech company in Armenia. With the ambition to continue evolving in the international B2B market we are looking for a head of marketing. Come join

How to keep the training center afloat. 5 steps

It's not a secret that training centers have been drastically affected by COVID 19. To help you stay afloat we've developed and improved the following:  E-learning tool: Interactive book, quizz

Կրթական համակարգի բացերը. Ուսանողներ

25 Հունիս 2020Միշտ առկա խնդիրներըԴեռ փոքրուց մենք բոլորս հայաստանյան կրթական համակարգի լաբորատոր մկներն էինք, ու մեզ վրա փորձարկում էին տարբեր ստրատեգիաներ ու մեթոդներ։ Այդ ժամանակահատվածից ի վեր բազմիցս քննարկվել է

Create, teach and sell your courses on Course Finder

Teach from anywhereTeach anythingStart Teaching Now You can now trainMarketing, Sales, Languages, Sports, Programming, Cooking, DesignOur platform is good for Kids, Adults, Companies, Group, One-on-one, Job, University & Fun.Some CoursesHere

KAAD կրթաթոշակ Գերմանիայում սովորելու համար

15 Հունիս 2020Ովքե՞ր ու ինչպե՞ս են կարող դիմել կրթաթոշակինԱյս անգամ մենք խոսեցինք Հայաստնում KAAD-ի գլխավոր խորհրդատուի ՝ Մելիք Ճիրոյանի հետ ու պարզեցինք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում KAAD-ն, ովքեր են

4 աշխատանք ՏՏ-ում, բացի ծրագրավորումից

Ինչպե՞ս աշխատել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, եթե ծրագրավորող չեքՀավանաբար արդեն գիտեք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ամենաարագ զարգացող, կարիերայում հաջողություններ ունենալու համար նպատակահարմար և ամենաշահութաբեր ոլորտն է այսօր։ Սակայն թյուրըմբռնում կա, որ