English

Home / English

Course Finder Features

Find, Compare and Register for CoursesCourse Finder is an ideal tool to find all kinds of courses near you! Whenever you want to learn foreign languages, study business or become

Hiring: E-commerce Specialist

Position Summary The e-commerce specialist will develop and execute brand-level and product-level e-commerce strategies including product presence, demand generation, programs and analytics to maximise execution of pre-defined e-commerce plans. Identify

Easily and quickly: LMS 5.2.1

Running own business can be tough from time to time. If you are your own boss, you should consider loads of things to keep your customers happy and don't burn

Manage Conferences Trainings Gatherings

Facebook, google forms, google sheets and emails. How would one alternatively organise events? The usual flow of conference or training organisation announce register organise communicate your agenda let attendees represent

A+ Skills Լիբանանից` Հայաստան։ Մի դպրոցի պատմություն

Ողջույն։ Ինչպես հիշում ես, շարունակում ենք բացահայտել, թե ինչպիսին է տարբեր ուսումնական կենտրոնների առօրյան։ Այսօր որոշել եմ պատմել մի դպրոցի մասին, որը անձամբ ինձ անչափ տպավորել է ու վստահաբար շատերին

5 պատճառ ծրագրավորում սովորելու համար

Մասնագիտության ընտրությունը ցանկացած մարդու կյանքի կարևորագույն որոշումներից է։ Չէ՞ որ մենք մեր կյանքում բավականին շատ ժամանակ ենք անցկացնում աշխատելիս։ Ուստի մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը կարող է հետաքրքիր ու արդյունավետ դարձնել մեր

Enhanced content. Adjustable notifications. Edu 4.1.0/4.2.0

Last week was productive and we managed to do quite a lot. Here is what we did. We improved the training logic and made the app function in a better

Want to reach more students? Go online!

"Mr. Stein goes online", and with him the whole world. The way we learn has evolved; how we teach, however, has yet to change.  With globalisation and democratisation of education,

Tips for starters in medicine

The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the wrong place or that you don’t belong here, but the very

Գերմաներեն սովորելու դպրոցը՝ «Պոլիգլոտ»

Ողջույն։ Ինչպես գիտեք, մեր այցելությունները տարբեր օտար լեզուներ դասավանդող դպրոցներ ու կենտրոններ դեռևս շարունակվում են ու այս անգամ գերմաներենի ուսուցման ամենահայտնի կենտրոններից մեկում էինք՝ «Պոլիգլոտում»։ Այստեղ զրուցեցինք հիմնադիր տնօրենի, ուսանողների