IT անգլերեն

Home / IT անգլերեն

3 պատճառ, թե ինչու ծրագրավորողները պետք է անգլերեն սովորեն

«Անգլերեն չգիտես, ուրեմն ծրագրավորող չես» Համաձայն չե՞ս։ Դե արի տեսնենք, թե ինչու է այս պնդումը ճիշտ։ Ո՞րն է ծրագրավորման լեզուն։ Անգլերենը։ Ի՞նչ լեզվով է խոսում ծրագրավորման աշխարհը։ Անգլերեն։ Ո՞ր լեզվով