Medical Trainings

Home / Medical Trainings

5 խորհուրդ բժիշկ ուսանողներին

Առաջին շաբաթները բժշկական համալսարանում կարող են շփոթեցնող լինել։ Սկսում ես մտածել, որ միգուցե սխալվել ես ընտրության հարցում, և հնարավոր է ընդհանրապես չպետք է այստեղ լինեիր։ Շտապեմ քեզ ուրախացնել։ Համարյա բոլորը,

Tips for starters in medicine

The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the wrong place or that you don’t belong here, but the very