Terms And Conditions

Պայմանագրում կիրառվող եզրույթներն ու սահմանումները

Ընկերություն«Տուտոր Պլատֆորմ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն գրանցված Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3, գլխավոր մասնաշենք, 4-րդ սեկցիա, 3-րդ հարկ իրավաբանական հասցեում, ՀՎՀՀ՝ 00196563, տնօրեն՝ Արամ Կարապետյան:

Ուսումնական կենտրոն – Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք կազմակերպում են Դասընթացներ, մատուցում կրթական ոլորտի և այլ ծառայություններ:

Հաճախորդ – Կայքում գրանցված և Ուսումնական կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվող երրորդ անձինք:

Կայք – www.course.am ինտերնետային հասցեում գործող հարթակ, որի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Ընկերությանը:

Դասընթացներ – Ուսումնական կենտրոնի կողմից Հաճախորդին մատուցվող ծառայություններ, որոնք իրենցից ներկայացնում են տարբեր տեսակի, տևողության ու արժեքի դասընթացների կազմակերպում ու անցկացում՝ Ուսումնական կենտրոնի կողմից որոշված կարգով:

Գնման հայտ – Հաճախորդների կողմից Կայքի միջոցով Դասընթացներին մասնակցելու նպատակով տրված հավաստում, որը ներառում է Դասընթացների համար առցանց վճարումը, ինչպես նաև Դասընթացների կանոնների և սահմանափակումների մասին տեղեկացված լինելը:

1. Հաճախորդի կողմից Գնման հայտից հրաժարվելու և դրամական միջոցների ետ վերադարձի պայմանները

1.1. Հաճախորդի կողմից Գնման հայտից հրաժարվելու դեպքում դրամական միջոցների ետ վերադարձն իրականանում է Ուսումնական կենտրոնի և Ընկերության կողմից սահմանված` Դասընթացների կանոնների և սահմանափակումների համապատասխան: Սույն կանոնների և սահմանափակումների մասին տեղեկատվությունը Հաճախորդին տրամադրվում է Կայքում զետեղված Դասընթացների նկարագրերում, և դրանց հասկանալի և ընդունելի լինելը Հաճախորդը վերահաստատում է Գնման հայտը ձևակերպելիս՝ Դասընթացի համար առցանց վճարում իրականացնելիս:

1.2. Գնման հայտից հրաժարվելու և դրամական միջոցների ետ վերադարձ պահանջելու ընթացակարգը հետևյալն է.

Հաճախորդը Գնման հայտից հրաժարվելու և դրամական միջոցների ետ վերադարձ պահանջելու իր ցանկության մասին տեղյակ է պահում Ընկերությանը՝ էլեկտրոնային նամակով ուղարկելով վերջինիս support@course.am հասցեին:

Ընկերությունը ստուգում է Ուսումնական կենտրոնի կողմից սահմանված` Դասընթացների կանոններն ու սահմանափակումները:

Եթե վերոհիշյալ կանոններն ու սահմանափակումները թույլ են տալիս դրամական միջոցների ետ վերադարձ, ապա Ընկերությունը՝ իր և Ուսումնական կենտրոնի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված կարգով Ուսումնական կենտրոնից ետ է պահանջում դրամական միջոցները և դրանք փոխանցում Հաճախորդի կողմից վճարումն իրականացնելիս օգտագործված կրեդիտ քարտին:

Եթե վերոհիշյալ կանոններն ու սահմանափակումները թույլ չեն տալիս դրամական միջոցների ետ վերադարձ, ապա Ընկերությունը սրա մասին էլեկտրոնային նամակով տեղյակ է պահում Հաճախորդին:

1.3. Սույն պայմաններով չնախատեսված մնացած բոլոր հարցերում Կողմերը ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ:

Comments(0)

Leave a Comment