Landing Page

Home / Landing Page

Terms and Conditions

Terms and conditions for Berlin

Terms And Conditions

Պայմանագրում կիրառվող եզրույթներն ու սահմանումները Ընկերություն – «Տուտոր Պլատֆորմ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն գրանցված Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3, գլխավոր մասնաշենք, 4-րդ սեկցիա, 3-րդ հարկ իրավաբանական հասցեում, ՀՎՀՀ՝ 00196563,